späť na hlavnú stránku
Autor: www.mapysr.sk

Minimálna sieť nemocníc - mapy zdravotníckych zariadení schválené vládou 24.10.2007 - spolu ich je 34

Mapa miest a obcí so štátom garantovanými všeobecnými nemocnicami a ich spádovými oblasťami
Počet obyvateľov v spádových oblastiach a ich nemocnice:

Bratislava

677281*

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava + Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR + Nemocnica Ministerstva obrany, a.s.

Trnava

439119

Fakultná nemocnica Trnava

Nitra

426737

Fakultná nemocnica Nitra

Nové Zámky

355550

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Trenčín

423260

Fakultná nemocnica Trenčín

Banská Bystrica

572251

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta

Martin

187242

Martinská fakultná nemocnica

Ružomberok

257062

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Žilina

369960

Nemocnica s poliklinikou Žilina

Prešov

584847

FNsP J. A. Reimana Prešov

Poprad

408597

Nemocnica Poprad a.s.

Košice

650447*

Fakultná nemocnica L. Pasteura + Letecká vojenská nemocnica, a.s.


* – územie je rozdelené medzi viac nemocníc


Mapa miest a obcí so štátom garantovanými detskými všeobecnými nemocnicami a ich spádovými oblasťami
Počet obyvateľov v spádových oblastiach a ich nemocnice

Bratislava

2025866

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

Banská Bystrica

1785332

Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica

Košice

1541155

Detská fakultná nemocnica Košice
Identickú mapu majú aj ústavy srdcových a cievnych chorôb

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Bratislava
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a.s.


Mapa miest a obcí so štátom garantovanými psychiatrickými nemocnicami a ich spádovými oblasťami
Počet obyvateľov v spádových oblastiach a ich nemocnice

Pezinok

825978

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

Hronovce

370259

Psychiatrická nemocnica

Veľké Zálužie

1064025

Psychiatrická nemocnica

Kremnica

526884

Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica

Sučany

808009

Psychiatrická liečebňa Sučany

Plešivec

1757198

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma PlešivecMapa miest a obcí so štátom garantovanými onkologickými ústavmi a ich spádovými oblasťami
Počet obyvateľov v spádových oblastiach a ich nemocnice

Bratislava

3251920

Národný onkologický ústav

Košice

2100433

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.Ostatné štátom garantované zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou

Detské kardiocentrum SR Bratislava
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
Národné rehabilitačné centrum
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

späť na hlavnú stránku
Unesco na Slovensku, www.UbytovanieSR.sk